1C Avantime SIA
Brīvības iela 155, LV-1012,
Rīga, Latvija

Tālr./fakss: +371 7360990, 7360984
Mob. tālr.: +371 9268089
avantime@solutions.lv

Jūsu priekšrocības visas tēmas
Jaunumi un notikumi visas tēmas
1C:Lielveikals 
Pasūtiet programmas demonstrāciju! visas tēmas
Grāmatvedība visas tēmas
Kontu plāns Vairāku organizāciju uzskaite vienotā sistēmā
Materiālu, preču, pakalpojumu uzskaite Iespēja veikt vadības un finansu uzskaiti
Valūtas kursi Savstarpējie norēķini ar organizācijām, debitoriem, kreditoriem
Grāmatvedības pārskati un diagrammas Avansu slēgšana
Sākuma saldo ievadīšanas iespējas Noliktavas dokumenti
Kases un bankas operācijas Savstarpējie norēķini ar norēķina personām
Pamatlīdzekļi, inventārs, NA 
Tirdzniecība visas tēmas
Pirmreizējo dokumentu noformēšana: rēķini un pavadzīmes Norakstīšanas cenu automātiska aprēķināšana vienlaicīgi divās valūtās
Preču, komplektu un materiālu realizācija, pakalpojumu sniegšana Sekošana preču kredītiem un savtarpējiem norēķiniem ar pircējiem
Produkcijas un materiālu rezervēšana klientam ņemot vērā pieteikuma prioritāti Mazumtirdzniecības uzskaite un kases aparātu pieslēgšana
Apmaksu un nosūtīšanas uzskaite pēc izrakstītiem rēķiniem 
Plānošana visas tēmas
Materiālo resursu iepirkšanas plānošana Materiālo resursu iegādes gaidāmo izdevumu summas aprēķins
Iepirkumu plāna automātiskā aizpildīšana par noteiktiem piegādātājiem un materiālo resursu veidiem Materiālo resursu iepirkuma plānu izpildes kontrole
Materiālo resursu iepirkumu plānojamo apjomu automatizēts aprēķins, izmantojot daudzu parametru loģistiskas analīzi Automātiska pasūtījumu sastādīšana piegādātājam saskaņā ar iepirkuma plānu
Nodrošinājums visas tēmas
Pasūtījumu noformēšana piegādātājam ņemot vērā iepirkumu plānu Ienākošo pavadzīmju reģistrācija
Katra pasūtījuma apmaksas un saņemšanas uzskaite Transporta izdevumu attiecināšana uz materiālu un preču pašizmaksu
Pasūtītāja pasūtījumu izpildes kontrole Preču kredīta ievērošana
Materiālu, produkcijas un preču iepirkumi 
Programmas apkalpošana visas tēmas
Kāpēc nepieciešama programmas apkalpošana? Ko Jūs saņemat?
Kontakti visas tēmas